Rådgjevar/seniorrådgjevar - Fisk for utvikling

Rådgjevar/seniorrådgjevar - Fisk for utvikling (2 stillinger)

For å styrke sekretariatet sitt arbeid og faglege rådgjeving på fiskeriområdet lyser vi ut ei stilling som rådgjevar/seniorrådgjevar. Stillinga rapporterer til seksjonsleiar ved Seksjon for miljø og matsikkerheit, men vil fagleg jobbe tett med programkoordinator og andre medarbeidarar i Fisk for utvikling.

Sentrale arbeidsoppgåver vil vere:

 • bidra fagleg og praktisk i institusjonssamarbeidet på området
 • forvalte bistandsavtaler på fiskeri-/oppdrettsfeltet
 • gje fagleg rådgjeving internt i Norad, til UD/ambassadar og andre aktørar på fagfeltet
 • noko reiseverksemd må reknast med
 • andre oppgåver etter avtale

Kvalifikasjonar:

 • relevant høgare utdanning på minimum masternivå, og erfaring frå fiskeri-/akvakulturområdet
 • erfaring frå utviklingssamarbeid vert lagd mykje vekt på
 • relevant internasjonal erfaring og/eller erfaring frå relevante institusjonar/organisasjonar vert lagt vekt på
 • god skriftleg og munnleg evne til framstelling på norsk og engelsk er viktig. Kompetanse i andre relevante språk vert lagt vekt på.

Vi søker deg som:

 • er fagleg engasjert, effektiv og fleksibel
 • har evne til å arbeide både sjølvstendig og i team
 • er serviceinnstilt, samarbeidsorientert og omgjengeleg
 • er systematisk, analytisk, resultatorientert
 • tek initiativ, og arbeider effektivt under press
 • er god til å formidle bodskap og representere Norad i eksterne miljø, både nasjonalt og internasjonalt

Hos oss får du:

 • bidra til det overordna målet om berekraftig utvikling i ei verd utan fattigdom
 • mulegheit til å arbeide med utfordrande og spennande oppgåver innanfor eit politisk prioritert område
 • bli ein del av eit godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidarar
 • mulegheiter til fagleg utvikling gjennom dagleg arbeid og opplæring
 • internasjonalt nettverk innanfor fagområdet

Tilsettinga er midlertidig, med varighet til 31. august 2019. Stillinga blir lønna i stillingskode 1434 rådgivar, i lønnstrinn 50 - 65 (432 700 - 567 100) eller i stillingskode 1364 seniorrådgjevar lønnstrinn 60 - 80 (512 700 - 790 100).
Innplasseringa skjer på bakgrunn av kompetanse og erfaring.

Norad er opptatt av mangfald med tanke på kjønn, alder, funksjonsevne og etnisk og nasjonal bakgrunn, og vil oppmode alle kvalifiserte kandidatar til å søke.

Elektronisk kopi av vitnemål og attestar skal leggast ved søknaden.

Kontaktinfo:
Anne Beathe Tvinnereim
Underdirektør, tlf 23 98 04 20

Jan Eriksen
Programkoordinator, tlf 23 98 01 26

Kjell Arne Klingen
Seniorrådgiver, tlf 23 98 02 54

Firma
Norad

Sted
Oslo

Publisert
16.02.2017

Søknadsfrist
26.02.2017

Kontakt
Anne Beathe Tvinnereim
23 98 04 20

Kontakt
Jan Eriksen
23 98 01 26

Kvalitet over kvantitet - reduser mengden irrelevante søknader samtidig som du øker sjansen for å finne den rette kandidaten med de rette kvalifikasjonene. Ved å annonsere på intrafish.no kan du spare tid og krefter på din rekrutteringsprosess.

Hvorfor kan du spare tid? Våre lesere er seriøse, erfarne kandidater innen sjømatindustrien som holder seg oppdatert på bransjenytt og som har en lidenskap for bransjen. Ved å annonsere hos IntraFish Media har du størst sjanse for å nå søkere innen sjømat. Våre lesere består av ledere og beslutningstakere samt mennesker fra alle nivåer og sektorer innen næringen.

Du kan booke annonser i dag - stillingsannonser på IntraFish er meget godt lest, året rundt. Vennligst kontakt oss på eller ring oss på telefon: +47 55 21 33 00.